Tez Savunması - Alper Sarıkaya

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Alper Sarıkaya, "TOPLULUK SINIFLANDIRICISIYLA ANOMALİ TABANLI SİBER İHLAL TESPİT SİSTEMİ" konulu tezini, 06 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Günümüzde siber saldırılar gittikçe artan sıklıkta oluşmaya başlamıştır. Bununla birlikte saldırıların çeşitliliği, boyutu ve yoğunluğu da buna paralel olarak artmaktadır. Güvenlik cihazlarındaki loglar incelendiğinde, saldırılara ait verilerinin büyük miktarlarda oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte, logların insan tarafından doğru bir şekilde değerlendirilmesi de zorlaşmaktadır. Dolayısıyla bu çok büyük veri setinden saldırıyı ayırt etmek için kullanılabilecek temel verilerin tespiti hem saldırının hızlı bir şekilde tespit edilmesi hem de güvenlik cihazlarının hızlı tepki verebilmesi için önem taşımaktadır. Bu çalışmada makine öğrenimi ile veri setinden uygun verilerin seçilmesini ve bu verilerin seçiminde saldırıya özgü ayırt edici niteliklerin tespitine yönelik çalışma yapılacaktır. Sonuç olarak bu çalışmada siber saldırı tespitinde kullanılacak verilerin seçilmesini araştıracağız.