Bilişsel Bilimler EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Başvuru Sonuçları

2022-2023 Güz dönemi için Bilişsel Bilimler EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına geçiş başvuruları değerlendirilmiş ve Tezli Yüksek Lisans programına geçişi uygun bulunan öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Bartu Atabek

Derin Dinçer

Batuhan Karataş

Ertan Zaferoğlu