Tez Savunması - Ayşenur Hülagü

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ayşenur Hülagü"GEÇMİŞİN HATIRLANMASI VE GELECEĞİN TASARIMLANMASI SIRASINDA GÖRSEL OLMAYAN BAKIŞ MODELLERİNİN FONKSİYONU: GÖZ TAKİP METODOLOJİSİ İSPATIkonulu tezini, 02 Ağustos 2018 tarihinde saat 13:00'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Geleceğe yönelik düşünceler insanın zihinsel hayatında önemli rol oynar. Geleceğe yönelik düşünceler daha çok ya da daha az soyut olabildikleri gibi iş, ilişki, boş zaman aktiviteleri, gereksiz işler gibi temalar içerirler ve eylem planı, karar alma, duygu düzenleme gibi fonksiyonlar görürler (d’Argembeau et al., 2011). Gelece yönelik düşünceler geçmiş anılarla birtakım özellikler paylaşırlar. İkisi de aynı zamanda episodik ve anlamsal yönler içerirler. Episodik biliş zihnin zamanda yolculuğu için bir kapasitedir ve kişinin hayatını yeniden ve önceden yaşamasına imkan tanır (d’Argembeau et al., 2011). Diğer yandan anlamsal biliş genel dünya bilgisiyle ilişkilidir. Szpunar ve ark. (2014)e göre episodik ve anlamsal biçimlerin bir bütünlüğü olduğu gözükmektedir aynı zamanda simülasyon, tahmin, niyet ve planlama gibi farklı çeşitteki geleceğe yönelik düşünceler uyum davranışı için farklı işlevler gösterir. Önemli fakat henüz çözülmemiş deneysel mesele kişinin geçmiş ve gelecek bilişinin episodik ve anlamsal formlarını nasıl ayırt ettiğidir. Micic ve ark. (2010) gerçekleştirdikleri üç uzun dönem hafıza deneyinde zihinsel aktiviteler sırasında görsel olmayan bakış modellerinin varlığını açığa çıkardılar. Görsel olmayan bakış modelleri episodik bilişin karakteristik bir özelliği olan geçmişin hatırlanması sırasındaki zihinsel simülasyonun göstergesidir. Bu çalışmada göz takip metodolojisi ile görsel olmayan bakış modellerinin geçmişi düşünürken gelecekte ortaya çkıp çıkmadığı incelenecek ve eğer öyleyse bu episodiğin belirtisi olabilir anlamsal düşünce ile karşılaştırıldığında.