Tez Savunması Dilek Deniz Bilgiç

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Dilek Deniz Bilgiç, "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN HİKAYE KURGULAMALARI VE KURGUSAL HİKAYELERDE GÖSTERİMSEL TERİM KULLANIMLARI" konulu tezini, 14 Kasım 2018 tarihinde saat 10:00'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Deiktik değişim teorisi, bir ifadeyi yorumlamak için deiktik terimlerin kullanılmasının ve konuşmacıya göre deiktik merkezin değişmesinin gerektiğini öne sürer. Bu çalışmada Türkçe konuşan okul öncesi çocuklarının kurgusal anlatıları ile Deiktik merkez ve Deiktik değişim teorisi içerisinde hikaye dünyası bağlamını oluşturmak için kullandıkları deiktik terimler araştırılmıştır. Bu amaç için, 3;6 ve 6 yaşları arasındaki 47 okul öncesi çocuğun resimli bir kitabı hikâyeleştirdikleri anlatıları incelenmiş ve 23 yetişkinin hikayesiyle karşılaştırılmıştır. Daha küçük çocuklar daha gösterici bir ifadeyle, hikaye bağlamına kıyasla resimli kitaba odaklanıp buna uygun deiktik gösterici terimler kullanmışlardır. Ayrıca zaman belirten deiktik terimleri yetişkinlerden daha az sıklıkla kullanmışlardır ve bu da zamansal terimlerin hikaye kurgulama yeteneğinin yanında geliştiğini göstermektedir. Genel olarak sonuçlar; anlatı gelişiminin, gerçek dünya bağlamında kullanılan dilin hikaye dünyası bağlamındaki değişimi ile deiktik ifadelerin psikolojik yakınlığı belirtmedeki gelişimi ile paralel gittiğini göstermektedir.