Tez Savunması - Betül Aygün

Bilişim Sistemleri EABD Doktora Programı öğrencisi Betül Aygün"TALEP ÜZERİNE VİDEO (VOD) UYGULAMALARI İÇİN KAMU BULUT KAYNAKLARI TAHSİS SİSTEMİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME ÇÖZÜMÜ İÇİN İKİLİ PSO TEKNİĞİNİN UYGULANMASIkonulu tezini, 03 Eylül 2018 tarihinde saat 14:00'da Konferans Salonu-1 toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : İsteğe bağlı ya da gerçek zamanlı video akışı hizmetleri, son zamanlarda kullanılan en popüler hizmetlerden biri haline gelmiştir. Ancak, çoklu ortam verilerinin video tipinin, diğer multimedya veri türlerinden daha fazla gerçek zamanlı depolama ve yüksek veri aktarımına ihtiyaç duyması nedeniyle bu tür uygulamalar için yapılan yatırımlar çok ciddi finansal soruna neden olmaktadır. Ayrıca, videoları servis edebilmek için önemli miktarda sistem kaynağına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunu çözmek için bulut bilişim tercih edilen bir teknoloji olarak ortaya çıkmaktadır. Bulut hizmetleri organizasyonları, kuruluşların donanım veya yazılıma yatırım yapmadan hizmet sunmalarını sağladıkça gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Çok sayıda bulut servis sağlayıcıları, çeşitli bölgelerde çeşitli uygulamalar için farklı fiyatlandırma sunmaktadır. Bu sebeple, gelen hizmet taleplerinin, minimum maliyet ve maksimum kullanıcı memnuniyeti (QoS) ile uygun bulut hizmetlerine tahsis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Birden fazla bulut sağlayıcı, farklı hizmet kalitesi gereksinimleri, farklı hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA) ve talep belirsizliği, fiyat ve kullanılabilirlik, kaynak tahsisinin optimizasyonu gibi konulardan dolayı bazı zorluklar vardır. Bu çalışmanın amacı, kullanıcıların QoS gereksinimlerine bağlı olarak bulut CDNleri, depolama ve kod dönüştürücülerini kullanarak talep üzerine video hizmetlerinin maliyetini ve performansını optimize etmektir. Bu makalede, Karma Tamsayı Kuadratik Programlama ve Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) algoritmasının farklı çeşitleri, bulut kaynaklarına video isteklerini atamak için kullanılmaktadır. Problemin doğası gereği sürekli PSO kullanmak mümkün değildir, ancak İkili PSO ile bulgusal algoritmaları birleştiren yeni algoritmalar önerilmektedir. Bu algoritmaların sonuçları, en iyi sonucu veren MIQP ile karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, önerilen algoritmaların diğer algoritmalarından daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir.