Tez Savunması Özge Gürbüz

Bilişim Sistemleri EABD Doktora Programı öğrencisi Özge Gürbüz, "A METHODOLOGY TO DEVELOP PROCESS ONTOLOGY FROM ORGANIZATIONAL GUIDELINES WRITTEN IN NATURAL LANGUAGEkonulu tezini, 08 Haziran 2017 tarihinde saat 09:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.