Tez Savunması Murat Vural

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Murat Vural"FNIR SENSÖRLER İLE PİLOT İŞ YÜKÜNÜN ÇEVRİMİÇİ TESBİTİ.konulu tezini, 14 Mart 2018 tarihinde saat 16:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Havacılık gibi emniyet tedbirlerinin kritik olduğu bir alanda, pilotların mental iş yükünün doğru bir şekilde ölçülüp yorumlanması operasyonun güvenli bir şekilde tamamlanmasında kullanılacak önemli bir metottur. Ancak doğru ölçümleri çevrim içi olarak pilotun uçuş kabiliyetlerini sınırlandırmadan yapabilmek insan faktörü ve havacılık psikolojisi açısından üzerinde çalışılan aktif bir çalışma alanı haline gelmiştir. Bu tez çalışmasında pilotların mental iş yükünün simülasyon ortamında ve çevrim içi olarak ölçülmesi ve bu ölçümlerin kullanılarak gerekli tedbirlerin alınmasına vesile olacak çalışmalara zemin hazırlanması hedeflenmektedir. fNIR (Functional Near Infrared Spectroscopy) teknolojisinin insanlı uygulamalardaki başarısı ve sensörlerinin diğer beyin görüntüleme yöntemlerine göre pilotu rahatsız etmeyecek daha ergonomik yapısı nedeniyle ölçümlerin fNIR sensör ve kontrol üniteleri ile yapılması ön görülmektedir. İyi tanımlanmış çeşitli test senaryoları ile önce çevrim dışı olarak ölçümlerin yapılıp algoritmaların üretilmesi, daha sonra da bu algoritmaları kullanarak çevrim içi sonuçlar üretecek bir yazılım geliştirilmesi planlanmaktadır.