Tez Savunması Ali Kaan Sungur

Modelleme ve Simülasyon EABD Çoklu Ortam Bilişmi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ali Kaan Sungur"HIERARCHICAL TEMPORAL MEMORY BASED AUTONOMOUS AGENT FOR PARTIALLY OBSERVABLE VIDEO GAME ENVIRONMENTSkonulu tezini, 15 Ağustos 2017 tarihinde saat 11:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bir oyunun sunduğu tecrübede bilgisayar kontrollü karakterlerin inandırıcı olması ciddi bir önem arzetmektedir. Bu tez kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği, gerçek zamanlı, gözetimsiz ve hayat boyu öğrenme kabiliyetleri olan bir otonom ajan mimarisi sunar. Ajan, Hiyerarşik Zamansal Hafıza ve Zamansal Farklılık Öğrenmesi algoritmalarını sinir bilim ve biyolojik araştırmalar doğrultusunda bir arada kullanan bir mimariye sahiptir. Gerçek zamanlı girdi akışına sahip bir görsel sensöre sahip olan ajan, bu girdiyi kullanarak çevresinin bir modelini oluşturur. Ajanın temel amacı aksiyonları neticesinde aldığı ödüller doğrultusunda ardışık aksiyonlardan oluşan davranışlar öğrenmektir. Yöntemsel üretim ile oluşturulmuş, üç boyutlu ortamlarda hareket eden ajan, sürekli öğrenme halinde olup sinaps ağını güncellemektedir. Herhangi bir anda kaydetme ve geri yükleme olanağı olan bu mimari, farklı simülasyon seanslarında bile kaldığı yerden öğrenmeye devam edebilir. Bu çalışmada öne sürülen mimarinin öğrenme özellikleri bilgisayar oyunları ile alakalı bir öğrenme görevi üzerinden ortaya konulmuştur. Farklı parametrelerle yapılan öğrenme seanslarından derlenen veriler ile çalışma hızı, saklama ve geri yükleme kabiliyeti ölçülmüştür. Önerilen yöntem sayesinde denetime ihtiyaç duymaksızın ödül getiren davranışları öğrenme yeteneğine sahip bilgisayar kontrollü bir karakter mümkün kılınmıştır. Mimari buna ek olarak kullanıcı yönlendirmeleri ile öğrenmeyi de desteklemektedir. Sonuç olarak bu çalışmada, yeni bir yaklaşım aracılığıyla bilgisayar kontrollü karakterler için gelecek vaat eden bir mimari sunulmuştur. Sinir bilim ve biyolojik kaynaklara ve Hiyerarşik Zamansal Hafıza teorisine dayandırılarak oluşturulan bu mimari, kademeli geliştirmeye de gayet açıktır.