Lisansüstü Başvurularla İlgili Önemli Duyuru

Sonbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvurular akademik takvimde yapılan değişiklik uyarınca iki grupta gerçekleştirilecektir.

29 Nisan-19 Haziran 2019 tarihleri arasında başvurularını tamamlamış olanlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda kabul alan adayların isim listeleri 3 Temmuz 2019 tarihinde Enstitümüz web sayfasında açıklanacaktır. Bu değerlendirme sonucunda sadece kabul alan öğrencilerin listesi açıklanacaktır. Listede ismi olmayanlar ikinci grupta değerlendirilecektir.

Online başvuru sistemi ikinci grup için 2-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında tekrar açılacaktır. Bu tarihler arasında yeni başvurular kabul edilecek ve birinci grupta yapılmış başvurularda istenirse güncelleme yapılabilecektir. Tüm adayların değerlendirmeleri sonucunda kabul edilenlerin isim listeleri 9 Eylül 2019 tarihinde nihai olarak Enstitümüz web sayfasında açıklanacaktır.

Birinci grupta kabul alan adaylar ikinci grup başvurularında kesinlikle hiçbir değişiklik yapmamalıdırlar. Birinci grupta kabul almasına rağmen başvurusunda değişiklik yapan adayların kabul sonuçları geçersiz sayılacaktır ve ikinci grupta yeniden değerlendirmeye tabii olacaklardır.

Programlara kabul edilen öğrenciler için evrak teslimi ve ön-kayıt 11-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Enstitümüzce daha önce duyurulan mülakat tarihlerinde sadece birinci grupta değerlendirilen adayların mülakatları yapılacaktır. İkinci grupta değerlendirilecek adayların mülakatları 27 Ağustos-5 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu mülakatlar için detaylı mülakat takvimi, saat ve yer bilgisi daha sonra açıklanacaktır.

 

Önemli tarihler aşağıda verilmiştir:

Sonbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvurular (Birinci grup)

29 Nisan – 19 Haziran 2019

Birinci grupta değerlendirilecek adaylar için mülakat tarihleri ve yerleri (Mülakat başlangıç saatleri ayrıca duyurulacaktır.)

Bilişsel Bilimler Doktora Programı:

26 Haziran 2019 II-03 numaralı sınıf

Bilişsel Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

(Değerlendirmeler ikinci grup başvurularla birlikte dosya üzerinden yapılacaktır)

Çoklu Ortam Bilişimi Yüksek Lisans ve Doktora Programları:

28 Haziran 2019 II-01 numaralı sınıf

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları:

27-28 Haziran 2019 II-02 numaralı sınıf

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

27 Haziran 2019 II-01 numaralı sınıf

Sağlık Bilişimi Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları:

26 Haziran 2019 II-06 numaralı sınıf

Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı: 

26 Haziran 2019 II-06 numaralı sınıf

Birinci grupta kabul alan adayların listelerinin açıklanması

3 Temmuz 2019

Sonbahar yarıyılına yönelik lisansüstü başvurular (İkinci grup – Yeni başvurular ve birinci grup başvurularında güncellemeler)

2 Ağustos 2019-19 Ağustos 2019

İkinci grupta değerlendirilecek adayların mülakatları

27 Ağustos-5 Eylül 2019

Nihai kabul sonuçlarının yayınlanması

9 Eylül 2019

Programlara kabul edilen öğrenciler için evrak teslimi ve ön-kayıt

11-13 Eylül 2019