Tez Savunması Ahmet Levent Kandemir

Sağlık Bilişimi EABD Tıp Bilişimi Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ahmet Levent Kandemir, "RESTING STATE BRAIN CONNECTIVITY VIA BICOHERENCE AND COHERENCEkonulu tezini, 

21 Mart 2018 tarihinde saat 14:00'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : İkiz-uyumluluk, ikizgenin normalize halidir. İkizge, sinyal frekans bilgisinin üçüncü momenti olarak bilinir ve yüksek-dereceli izge kapsamında değerlendirilir. İkizge güç izgesi hakkında destekleyici bilgi sağlamaktadır ve sonar, biyomedikal mühendisliği, radar ve benzeri araştırma alanlarında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Buna rağmen, çok boyutlu verileri işlemek için gerekli olan yoğun hesaplamalar ikizge diğer sinyal işleme metotlarından daha kullanışsız hale getirmektedir. Bu çalışma kapsamında ikiz-uyumluluğun bilgi içeriği değerlendirilecektir. Amaç, çok boyutlu ikiz-uyumluluk hesabına zaman kazandıran bir alternatif bulmaktır. Bulunan alternatiflerin sonuçları iyi bilinen uyumluluk analizi sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Çalışma sırasında geliştirilen metotlar Human Brain Connectome Projesi kapsamında kaydedilen ve kullanıma açık Dinlenme Hali MEG verileri üzerinde uygulanacaktır.