Tez Savunması Fatih Özkan

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans  Programı öğrencisi Fatih Özkan, "MULTIPLE KERNEL LEARNING FOR FIRST-PERSON ACTIVITY RECOGNITIONkonulu tezini, 08 Haziran 2017 tarihinde saat 13:30'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.