Tez Savunması Gökhan Yılmaz

Modelleme ve Simülasyon EABD Oyun Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencisi Gökhan Yılmaz, "ACCELERATING OF LINE OF SIGHT ANALYSIS ALGORITHMS WITH PARALLEL PROGRAMMINGkonulu tezini, 31 Mayıs 2017 tarihinde saat 13:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.