Tez Savunması-Lütfi Kılıç

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Lütfi Kılıç"DDOS SALDIRILARININ KONVANSİYONAL HARBE ETKİLERİkonulu tezini, 05 Mart 2018 tarihinde saat 15:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bu tez çalışmasında öncelikle siber, siber harp, DDoS kavramları açıklanmıştır. DDoS kavramı üzerinde detaylı açıklamalar yapılmistir. İnternet ve siber kavramlarının modern hayatta artan kullanımı değerlendirilerek DDoS saldırıları modellenmiş ve konvansiyonel bir Harbin sonuçlarına nasıl etki edebileceği araştırılmıştır. Modellemeler yapılırken Lanchesterın kinetik ve karma savaş modelleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar analiz edilerek DDoS saldırılarının konvansiyonel harbin seyrinin nasıl etkilediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçları grafikler halinde sunulmuş ve grafiklerin karşılaştırmalı sonuçları detaylı olarak açıklanmıştır.