Tez Savunması Savaş Çetin

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Savaş Çetin, "AUTOMATIC SENSE PREDICTION OF EXPLICIT DISCOURSE CONNECTIVES IN TURKISH WITH THE HELP OF CENTERING THEORY AND MORPHOSYNTACTIC FEATURESkonulu tezini, 02 Şubat 2018 tarihinde saat 10:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Söylem bağlaçları (ve, ama, ancak vb.), söylemi tutarlı halde tutmanın birçok yönteminden biridir. Söylem bağlaçları, anlamları bakımından sınıflandırılmışlardır. İki söylem ünitesinin aralarındaki anlamsal ilişkiyi tanımlamaktadırlar. Bu çalışma, bir makine öğrenmesi sistemi geliştirerek, Türkçe Söylem Bankası’ndaki (TDB) açık söylem bağlaçlarının anlamlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için çeşitli özelliklerin etkileri incelenmiştir. Bu özellikler, Merkezleme Teorisi’nin geçişleri ve söylem bağlantılarındaki ünitelerin morfo-sentaktik yapılarıdır. Sonuçlar, Merkezleme Teorisi özelliklerinin, morfo-sentaktik yapıların ve bunların birleşimlerinin her bir anlam sınıfını farklı yönde etkilediğini öne sürmektedir. Sadece söylem bağlaçlarıyla hesaplanan taban skor göz önünde bulundurulunca Merkezleme Teorisinin eklenmesi, Karşılaştırma ve Açımlama sınıflarının tahmin skorlarını arttırmıştır. Ayrıca, Zaman, Görünüş ve Kiplik özelliklerinin Zamansal sınıfını olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.