Tez Savunması Ece Çağlayan

Sağlık Bilişimi EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ece Çağlayan"CLASSIFICATION OF VOCAL EMOTION REACTIONkonulu tezini, 06 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Dialoglarda, kişilerin ses tonları karşıdaki konuştuğu kişinin duygusuna göre değişiklik göstermektedir. Tezin kapsamında; denekler 6 temel duyguda (öfke, mutluluk, üzgünlük, sıkıntı, korku, iğrenme) ya da nötr duyguda Almanca cümleler dinleyeceklerdir. Her cümleyi dinledikten sonra ekranda semantik olarak nötr olan bir Türkçe cümle gösterilecektir. Deneklerin ekranda beliren bu cümleleri dinledikleri cümledeki duyguya karşılık olarak verecekleri duyguyla okumaları beklenmektedir. Bu method ile belli duygular içeren ses kayıtlarına verilen cevaplar sınıflandırılabilecektir