Tez Savunması Esragül Katırcıoğlu

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi ESRAGÜL KATIRCIOĞLU"DPRESCHOOLERS’ CO-REPRESENTATION OF THEIR PARTNER’S ROLE IN A JOINT SIMON TASKkonulu tezini, 06 Eylül 2017 tarihinde saat 10:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bu tezin amacı ortak Simon testinde okul öncesi çocukların partnerlerinin rollerini ortak simgeleyebilmelerini araştırmaktır. Simon deneyi belirli uyarıcıların (örnek olarak kırmızı yada yeşil renkte) ekranda belirmesine göre sağ ya da sol tuşa basma işlemi gerektiren, etki-tepki uyumluluk testidir. Ekranda çıkan uyarıcı basılması gereken tuş ile aynı tarafta olursa ise uyumlu, farklı tarafta ise uyumsuz durumu teşkil eden denemeler olurlar. Katılımcılar uyumlu denemelerde, uyumsuz denemelere göre daha hızlı bir tepki ile cevap vermektedir, buna Simon etkisi denir. Ortak Simon deneyinde, görevler iki katılımcı arasında paylaştırılır, bu şekilde katılımcıların sadece bir uyarıcıya tepki vermeleri gerekmektedir. Buna karşın, yetişkinlerde ortak Simon deneyinde de standart Simon deneyine benzer tepki sonuçları bulunmuştur, bu sonuçlar yetişkinlerin partnerlerinin rollerini de ortak simgelediklerini önermektedir. Bu önerilen tez Saby ve diğerleri (2014) tarafından yapılan çalışmayı geliştirerek tekrarlayacaktır. Saby ve diğerlerinin (2014) yaptığı çalışmada okul öncesi çocuklar ile üç deney sırayla yapılmıştır (yap/yapma testi, standart Simon testi, ortak Simon testi). Saby ve diğerlerinin (2014) yaptığı çalışma ek olarak iki farklı yön de dikkate alınacaktır. İlk olarak, Saby ve diğerlerinin (2014) yaptığı çalışmada sonuçlarda belirmiş olabilen etkinin devredilmiş olma durumunu engellemek için deney sıralamaları dengelenecektir, çünkü yapılan çalışmada ortak Simon testi her zaman standart Simon testini takip etmiştir. İkinci olarak, yapılacak üç deneyin öncesinde ve sonrasında katılımcıların işbirlik oranını öğrenmek için test yapılacaktır. Bu testin amacı ortak Simon etkisini ve miktarını tahmin edebilmektir. Bu önerilen tez sosyal bilişsel biliminde merkez bir kabiliyet olan -ortak simgelendirmeyi- gelişimsel açıdan çalışmaktadır.