Tez Savunması Zuhal Ormanoğlu

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Zuhal Ormanoğlu, "PERCEPTUAL SPAN IN TURKISH READING: A STUDY ON PARAFOVEAL INFORMATION INTAKEkonulu tezini, 07 Eylül 2017 tarihinde saat 14:00'da A-108 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Algılama aralığı, bir sabitlemede (fixation) toplanabilecek işlevsel bilginin alındığı görsel bölgeye verilen isimdir. Bu tezde Türkçe okuyucularının algılama aralığı araştırılmıştır. Rayner (1975) İngilizce okuyucuları için algılama aralığını sağa doğru 14-15 karakter, sola doğru 3-4 karakter olarak belirlemiştir. Ancak dilin karakteristikleri algılama aralığının boyutu üzerinde etkili olmaktadır. Türkçenin sığ ortografiye sahip ve yapışkan (agglutinative) bir dil olması, okuyucuları üzerinde kolaylaştırıcı etkiler yapabilir. Bakışa bağlı hareket eden pencere paradigması kullanılan deneyde (N=48), paragrafın tamamının gösterildiği durum ile beş farklı pencere boyutu karşılaştırılmıştır (bakışın sağına doğru 7, 11, 15, 19 ve 23 karakter açılan pencereler). Doğal okuma koşullarını canlandırmak amacıyla, katılımcılara tek cümleler yerine paragraflar okutulmuştur. İlk sonuçlar birinci bakış süresi, bakış süresi, içeri regresyon sayısı, dışarı regresyon sayısı ölçütlerinde bütün paragraf durumu ile diğer beş pencere durumu arasında önemli bir farklılığa işaret etmektedir. Okuma oranında ciddi bir farklılık gözlenmemiştir. Bu durum, parafoveal kısıtlamanın Türkçe okuyucular üzerinde farklı etkiler yapabileceğini, bu nedenle, Türkçedeki algılama aralığının daha geniş bir açıdan ele alınması gerektiğini göstermektedir.