All Announcements

Thesis defense - Ali Kaan Sungur
Tez Savunması Ali Kaan Sungur
Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kabul Sonuçları Hakkında
Thesis defense - Ehsan Zabardast
Tez Savunması Ehsan Zabardast
Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Sonuçları
Health Informatics Department Interview Results
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları
Software Management MSc Non-Thesis Evening Education Program Admission Results
Information Systems Department MSc and PhD Programs Interview Results
Cybersecurity Department MSc Non-Thesis Program Interview Results
Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans ve Doktora Programı Kabul Sonuçları
Sağlık Bilişimi EABD Mülakat Sonuçları
BioInformatics MSc Program Interview Results
Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Sonuçları
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kabul Sonuçları
Information Systems Interview Information
Cybersecurity Department Applications of Transfer from MSc Non-Thesis to MScThesis
Interview Information of Cybersecurity MSc Non-Thesis Program
Bilişim Sistemleri Mülakat Bilgisi
Siber Güvenlik EABD Tezsiz Yüksek Lisans Programından Tezli Yüksek Lisans Programına Geçiş Başvuruları
Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Bilgileri
Multimedia Informatics (Game Technologies) MSc Program Interview Results
Health Informatics Department Interview Information
Cybersecurity Department MSc Non-Thesis Program Interview Date Announcement
BioInformatics MSc Program Interview Information
Çoklu Ortam Bilişimi (Oyun Teknolojileri) YL Programı Mülakat Sonuçları
Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Mülakat Bilgileri
Sağlık Bilişimi EABD Mülakat Bilgileri
ÇOKLU ORTAM BİLİŞİMİ (OYUN TEKNOLOJİLERİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜLAKAT BİLGİLERİ
Cognitive Science Department MSc and PhD Interview Date and Schedule for Shortlisted Candidates
BİLİŞSEL BİLİMLER EABD (COGS) MÜLAKAT BİLGİLERİ VE İSİM LİSTELERİ AÇIKLANMIŞTIR
Information Systems Interview Date
Secondment and Passport Procedures
Görevlendirme ve Pasaport İşlemleri
Bilişim Sistemleri Mülakat Tarihi Bilgisi
Thesis defense - Mahdieh Farzin Asanjan
Tez Savunması Mahdieh Farzin Asanjan
Cognitive Science MSc Interview Date
Multimedia Informatics MSc Interview Date
Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Tarihi Bilgileri
Çoklu Ortam Bilişimi YL Programı Mülakat Tarihi Bilgileri
Thesis defense - Özgen Demirkaplan
Tez Savunması Özgen Demirkaplan
100/2000 Council Of Higher Education Ph.D. Scholarship in Human Computer Interactions
100/2000 YÖK Doktora Bursları İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Alanında
Thesis defense - Umut Demirel
Tez Savunması Umut Demirel
Thesis defense - Erdem Can Irmak
Tez Savunması Erdem Can Irmak
2017 Spring Final Exam Dates
Dissertation defense - Deniz Katırcıoğlu
Thesis defense - Gökhan Yılmaz
Thesis defense - Sultan Nilay Can
Dissertation defense - Özge Gürbüz
Thesis defense - Fatih Özkan
Dissertation defense - Tacettin Sercan Pekin
Tez Savunması Tacettin Sercan Pekin
Tez Savunması Fatih Özkan
Tez Savunması Özge Gürbüz
2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi Final Sınavları
Tez Savunması Sultan Nilay Can
Tez Savunması Gökhan Yılmaz
Tez Savunması Deniz Katırcıoğlu
Open Research Day
Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı
Sağlık Bilişimi EABD Başkanlığı Mayıs 2017 Doktora Yeterlik Sınavı
Adaptive Control of Behaviour: Complex Supervision or Simple Retrieval?
Derin Öğrenmeye Giriş Sinan Kalkan
A Shallow Introduction to Deep Learning by Sinan Kalkan
Talk on Image & Video Compression by Prof. Gözde Bozdağı Akar
EyeTR Eye Movement Control Modeling in Turkish Reading
HIBIT 2017
Sibergüvenlik Mülakatları
Interviews about Cyber Security