All Announcements

Information Systems Interview Date
Assignment and Passport Procedures
Görevlendirme ve Pasaport İşlemleri
Bilişim Sistemleri Mülakat Tarihi Bilgisi
Dissertation defense - Mahdieh Farzin Asanjan
Tez Savunması Mahdieh Farzin Asanjan
Cognitive Science MSc Interview Date
Multimedia Informatics MSc Interview Date
Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Tarihi Bilgileri
Çoklu Ortam Bilişimi YL Programı Mülakat Tarihi Bilgileri
Dissertation defense - Özgen Demirkaplan
Tez Savunması Özgen Demirkaplan
100/2000 Council Of Higher Education Ph.D. Scholarship in Human Computer Interactions
100/2000 YÖK Doktora Bursları İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Alanında
Dissertation defense - Umut Demirel
Tez Savunması Umut Demirel
Dissertation defense - Erdem Can Irmak
Tez Savunması Erdem Can Irmak
2017 Spring Final Exam Dates
Dissertation defense - Deniz Katırcıoğlu
Thesis defense - Gökhan Yılmaz
Thesis defense - Sultan Nilay Can
Dissertation defense - Özge Gürbüz
Thesis defense - Fatih Özkan
Dissertation defense - Tacettin Sercan Pekin
Tez Savunması Tacettin Sercan Pekin
Tez Savunması Fatih Özkan
Tez Savunması Özge Gürbüz
2016-2017 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi Final Sınavları
Tez Savunması Sultan Nilay Can
Tez Savunması Gökhan Yılmaz
Tez Savunması Deniz Katırcıoğlu
Open Research Day
Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı
Sağlık Bilişimi EABD Başkanlığı Mayıs 2017 Doktora Yeterlik Sınavı
Adaptive Control of Behaviour: Complex Supervision or Simple Retrieval?
Derin Öğrenmeye Giriş Sinan Kalkan
A Shallow Introduction to Deep Learning by Sinan Kalkan
Talk on Image & Video Compression by Prof. Gözde Bozdağı Akar
EyeTR Eye Movement Control Modeling in Turkish Reading
HIBIT 2017
Sibergüvenlik Mülakatları
Interviews about Cyber Security