21 ARALIK 2020 TARİHİNDE LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLAYACAKTIR.

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvurular 21 Aralık 2020-29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru alacak Enstitümüz programları aşağıda belirtilmiştir.

  1. Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Yazılım Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  2. Modelleme ve Simülasyon EABD Çoklu Ortam Bilişimi Yüksek Lisans* ve Doktora Programları**

*Başvuracak yüksek lisans adaylarının aşağıdaki alanlarda çalışma yapması beklenmektedir:

o   Oyun Araştırmaları

o   Sanal/Karma/Artırılmış Gerçeklik

o   Pekiştirmeli Öğrenme

**Başvuracak doktora adaylarının aşağıdaki alanlarda çalışma yapması beklenmektedir:

o   Bilgisayarla Görü/Derin Öğrenme

o   Oyun Araştırmaları

o   Sanal/Karma/Artırılmış Gerçeklik

o   Pekiştirmeli Öğrenme