Bilişsel Bilimler EABD Mülakat Sonuçları

Bilişsel Bilimler EABD Doktora ve Yüksek Lisans Programlarına, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi başvurularına ait yapılan mülakatlar neticesinde, programa kabul edilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Doktora

Kemal Aleçakır

Cumhur Çakmak

Giray Songül

Kadem Berker Yaşar

Yüksek Lisans

Sait Burak Akar

Ezgi Ateş

Fatma Betül Aydın

Burak Buruk

Şemsi Çakmak

Şeyma Nur Ertekin

Şura Genç

Emel Gülçek

Gizem Nur Özdemir

Aysun Saydam

Ali Can Serhan Yılmaz