Çoklu Ortam Bilişimi 2.Grup Doktora ve Yüksek Lisans Programları Mülakat Sonuçları

Modelleme ve Simülasyon EABD Çoklu Ortam Bilişimi Doktora ve Yüksek Lisans Programlarına 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı sonbahar dönemi için, 2.Grup başvurularına ait yapılan mülakatlar neticesinde programa kabul edilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

* Programa yeni kabul edilen öğrencilerimizle ayrıca, etkileşimli kayıtlar haftasında oryantasyon toplantısı yapılacak olup, web sayfamız üzerinden toplantı tarih ve saat bilgileri yayınlanacaktır.

2.Grup Çoklu Ortam Bilişimi Yüksek Lisans Programı Kabul Listesi

Faraz Badalı Naghadeh

Damla Kıvılcım Demir

Alperen İnci