Çoklu Ortam Bilişimi Doktora ve Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları

Modelleme ve Simülasyon EABD Çoklu Ortam Bilişimi Doktora ve Yüksek Lisans programlarına, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlkbahar dönemi için başvurular tamamlanmış ve yapılan değerlendirmeler neticesinde programa kabul edilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Kayıtlar ile ilgili tarihleri ve süreçleri http://oidb.metu.edu.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

Doktora Programı Kabul Listesi

FATİH ÇAĞATAY AKYÖN

Tezli Yüksek Lisans Programı Kabul Listesi

EGE YOSUNKAYA

ZAFER ALTINSOY

OLCA ORAKÇI