Çoklu Ortam Bilişimi (Oyun Teknolojileri) YL Programı Mülakat Sonuçları

Çoklu Ortam Bilişimi (Oyun Teknolojileri) Yüksek Lisans Programına, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı sonbahar dönemi başvurularına ait yapılan mükalatlar neticesinde, programa kabul edilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

MMI-M

Mehmet Akif Akpınar

Hamza Eray

Tuğrul Görgülü

Hilmi Kumdakçı

Mustafa Polat Sevim

Furkan Ünlü

MMI-G

Furkan Mevlüt Küçükdemir

Seymur Mammadlı

Burak Güneş Özgüney

Oğuzcan Yıldırım

Programa yeni kabul edilen öğrencilerimizle ayrıca, etkileşimli kayıtlar haftasında oryantasyon toplantısı yapılacak olup, web sayfamız üzerinden toplantı tarih ve saat bilgileri yayınlanacaktır.