Emre Mülazımoğlu, Metin Tabanlı Captcha Araçlarında Görsel Özelliklerin Rolü: Kullanılabilirlilik İçin Fnırs Çalışması

Yüksek Lisans Adayı: Emre Mülazımoğlu
EABD: Siber Güvenlik
Tarih: 15.01.2020 / 11:00
Yer: A-108

Özet: Bilgi istemlerine yapılan sözlük veya benzer istenmeyen otomatik saldırıları önlemek için geliştiriciler tarafından genellikle güvenlik kodları (CAPTCHA) kullanılmaktadır. Bu güvenlik kodları sistemi kullananın otomatik yazılım veya gerçek kişi olup olmadığını anlamaya yaramaktadır. Güvenlik kodunun uygun şekilde uygulanması için kodun zorluğu ve kullanılabilirliği arasında bir denge kurmak gerekmektedir. Yapılan önceki çalışmalar kullanılabilirliği nicel olarak ölçümlemek için güvenli kodunun doğruluğu ve tepki süresini ölçümlemişlerdir. Bu çalışma güvenlik kodunun ölçümlenmesi için optik nöro görüntüleme tekniklerinin kullanılmasını amaçlamaktadır. Özellikle fNIRS (Functional Near Infrared Spectroscopy) beyindeki hemodinamik yanıtları analizi ile zihinsel iş yükünün ölçümlenmesi için kullanılan bir nöro görüntüleme tekniğidir. Bu çalışmada 25 katılımcının çeşitli metin tabanlı güvenli kodunun çözmesi ve ilgili katılımcıların zihinsel iş yükünün ölçümlenerek raporlanmasına yönelik deneysel uygulamalar içermektedir.