Eray Üstün, Baskın Direkt Yol ile Dördey Fourier Dönüşümleri Kullanarak Akustik Kaynak Yeri Belirleme

Yüksek Lisans Adayı: Eray Üstün
EABD: Çokluortam Bilişimi
Tarih: 23.01.2020 / 11:00
Yer: A-212

Özet: Akustik kaynak yeri belirleme önemli ve genişçe araştırılan bir konudur, çünkü robotik, sahne analizi ve takip alanlarında kullanılabilir. Akustik sahne analizi akustik basınç ve parçacık hızıyla tanımlanabilir. İlki sayısal bir değerken diğeri de vektörel bir değerdir. Akustik dalgaların bu özellikleri kullanılarak çok sayıda DOA yaklaşımı geliştirilmiştir. Klasik kompleks sayı sisteminin bir uzantısı olan ve dördey adı verilen 4-boyutlu bir sayı sistemi vardır. Dördeyler bir sayısal bileşenden ve 3-boyutlu vektör bileşeninden oluşmaktadır. Çok bileşenli sinyallerin bileşenlerini aynı anda işleyebilmesinden dolayı dördey Fourier dönüşümleri kullanışlıdır. Bu tezde dördeyleri kullanarak özgün bir sinyal modeli oluşturulmuş ve akustik yer belirleme için özgün bir yaklaşım sunulmuştur. Akustik ses alanı dördeyler tarafından ifade edilmiş ve QFT’ler kullanılarak işlenmiştir. QFT sonucunun çıktısına baskın direkt yol testi uygulanmış ve DOA kestirim vektörlerinin geometrik yerleşimi kullanılarak yer belirleme işi gerçekleştirilmiştir.