Fatma Mutlu : Doğru Çalışan Doğru Pozisyona: Gerçek Çalışan Datalarına Dayanan Çift Taraflı Bir Eşleştirme Metodolojisi Geliştirme

Yüksek Lisans Adayı: Fatma Mutlu

EABD: Bilişim Sistemleri

Tarih: 03.09.2019 14:00

Yer: A-108

Özet: Yetenekli çalışanlar, günümüz iş dünyasında şirketleri başarıya taşıyan en önemli faktörlerden birisidir. Ancak, çalışanların yetenek, nitelik ve kapasitelerine uygun olacak şekilde doğru pozisyonlarda çalışmalarını sağlamak başarı için çok daha önemli bir faktördür. Bu durumun dikkate alınmaması, işletmelerin verimli ve etkin çalışabilmelerinin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Tezin amacı, hem teknik hem de davranışsal yetkinlikler dikkate alınarak çalışanların doğru pozisyonlarda konumlandırılmalarına yardımcı olacak bir metodoloji sunmaktır. Bu çalışmada hem pozisyon hem de çalışan kriterleri dikkate alınarak bu kriterlere ağırlık değerleri verilecektir. Sonrasında çalışan ve pozisyon tatminini maksimize eden optimizasyon modeli geliştirilecektir. Elde edilecek sonuçlar çalışan-pozisyon eşleşmesinin iyileştirilmesinde kullanılarak bu sayede hem pozisyon hem de kişi bazında iş tatmininin artması sağlanacak ve verimlilik arttırılabilecektir. Geliştirilecek yöntem ayrıca işletmelerin eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili planlamalarında da yol gösterici olarak kullanılabilecektir. Geliştirilecek yöntemin uygulanabilirliğini ve katkısını göstermek için gerçek datalar kullanılarak doğrulama yapılacaktır.

Pr