Muhsin Aldemir : Zararlı Websitelerinin Tespiti ve Karakterizasyonu için Sosyal Ağ Analizi

Yüksek Lisans Adayı: Muhsin Aldemir

EABD: Bilişim Sistemleri

Tarih: 02.09.2019 / 15:30

Yer: A-108

Özet: Zararlı web siteleri kullanıcılar ve şirketler için ekonomik zararlar, mahremiyet ihlalleri ve değerli veri kayıpları gibi büyük riskler oluştururlar. Kötü niyetli aktörler web sitelerini amaçları için bir yayılma aracı olarak kullanırlar. Zararlı web siteleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve bunları zararsız web siteleri ile karşılaştırmak sorunu daha iyi anlamaya yardımcı olabilir ve böylece bu websitelerini daha doğru bir şekilde tespit edip önlemeye imkan sağlayabilir. Bu tez, Sosyal Ağ Analizi (SAA) kullanarak kötü amaçlı web sitelerinin tespitine ve karakterizasyonuna odaklanmaktadır. SAA, aktörler arasındaki ilişkileri keşfetmeye ve görselleştirmeye yardımcı olan güçlü metodolojiler sunar. Zararlı ve zararsız web sayfalarının kendi aralarında ve birbirleriyle olan bağlantılarını kullanarak düğümleri web siteleri, bağları da aralarındaki linkler olan graflar oluşturuldu. Bu amaçla, milyonlarca web sayfası arasındaki karşılıklı bağlantıların anlık durum görüntüsünü, zararlı web sitelerinin listesini ve onların tiplerini içeren veri webden elde edildi. Öncelikle aynı büyüklükteki zararlı ve zararsız web siteleri ağları karakterize edildi ve tanımlayıcı özellikleri kullanılarak karşılaştırıldı. Daha sonra, bu ağları kullanarak zararlı web sitelerini ve onların tiplerini belirlemek için ağ yapılarına ve bağlantı benzerliklerine dayanan yeni analizler yapıldı. Uygulanan metodların tespit doğruluğunu gösteren sonuçlar sunuldu.