Nur Didem Başkurt : Tümyönlü Hiperspektral Görüntüleme

Doktora Adayı: Nur Didem Başkurt

EABD: Bilişim Sistemleri

Tarih: 28.08.2019 / 10:00

Yer: Konferans Salonu 01

Özet: Bu tezde, hiperspectral kameralar ile katadioptrik görüntüleme sistemleri beraber kullanılarak her iki sistemin de avantajlarından yararlanılarak yeni bir sistem tasarlanmıştır. Hiperspektral görüntüleme sistemleri elektromanyetik tayfın ilgili bölgelerinde sık aralıklarla çok sayıda bant üzerinden veri toplayarak görüntülenecek sahne hakkında zengin bir spektral içerik sunar. Ancak uzaktan algılama uygulamalarında, görüntülenecek sahneye göre uzamsal çözünürlüğün yetersiz kalması durumunda spektral imzalar sıklıkla birbirine karışmaktadır. Perspektif görüntülerde bu problemi çözmeyi amaçlayan birçok ayrıştırma yöntemi geliştirilmiştir. Diğer bir yandan, tüm yönlü görüntüleme sistemleri tek görüntüde 360 derecelik görüş alanı sağlarlar. Ancak bu görüntülerde de uzamsal çözünürlük düşük kalmaktadır. Katadioptik görüntülerde kullanılan aynanın yapısına bağlı olarak dairesel bir bozulma meydana gelmektedir. Bu bozulma uzamsal çözünürlüğün sahnede eşit dağılmamasına neden olmaktadır ki bu da hiperspektral görüntülemede kullanılan ayrıştırma problemini daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu çalışmada, bahsedilen bozulmanın son üye çıkarımı ve bolluk hesaplanması üzerine etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda, önerilen sisteme özel bir uzamsal ayrıştırma algoritması geliştirilmiştir. Önerilen yöntemlerin başarımları gerçek dünya görüntülerinde ve simüle görüntüler üzerinde değerlendirilmiştir. Deneysel sonuçlar karşılaştırılan yöntemlere göre başarımın arttığını göstermektedir.