Oryantasyon Toplantısı Duyurusu

Sevgili Öğrencilerimiz,

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1.Döneminde programa yeni kabul edilen ve kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı

18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 11.00'da II-05 numaralı sınıf

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da II-01 numaralı sınıf

Sağlık Bilişimi EABD Doktora ve Yüksek Lisans Programı

18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da II-02 numaralı sınıf

Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı

18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da II-02 numaralı sınıf

MODSİM EABD Çoklu Ortam Bilişimi Doktora ve Yüksek Lisans Programı

18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.30'da II-04 numaralı sınıf

Bilişsel Bilimler EABD Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

18 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da II-03 numaralı sınıf

Toplantıya katılacak öğrencilerimiz; tarafımızca temin edilecek olan aşağıda isimleri belirtilen formları, idari danışmanları ile birlikte aynı gün içinde dolduracaklardır.

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Not formu

Bilimsel Hazırlık Formu

Yukarıda bildirilen formları eksiksiz doldurabilmek için öğrencilerimiz aşağıda belirtilen belgeleri toplantıya getirmeleri gerekmektedir.

1 Adet vesikalık resim

1 Adet Transkript (Doktora öğrencileri için Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti)

* Toplantıya katılımın zorunlu olduğunu belirtir, programa kabul edilen öğrencilerimizi kutlar, kendilerine başarılar dileriz.