Sağlık Bilişimi EABD Tıp Bilişimi Doktora Programı Mülakat Duyurusu

Sağlık Bilişimi EABD Tıp Bilişimi Doktora programına 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi için yapılan başvurular neticesinde, 03 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.00'da mülakatlar yapılacaktır.

Mülakata davet edilen aşağıda isimleri yer alan adayların, belirtilen zamandan 15 dk. önce Enformatik Enstitüsü Konferans Salonu-2 (S-06) no.lu sınıf önünde hazır bulunmaları beklenmektedir.

DAMLA DOKUZOĞLU

BURCU KARAKAYA

SERKAN YENER