Sağlık Bilişimi EABD ve Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı 2.Grup Mülakat Sonuçları

Sağlık Bilişimi EABD Doktora ve Yüksek Lisans Programları ile Biyoenformatik Yüksek Lisans Programına, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı sonbahar dönemi için, 2.Grup başvurularına ait yapılan mülakatlar neticesinde programa kabul edilen öğrencilerin isimleri aşağıda belirtilmiştir.

* Programa yeni kabul edilen öğrencilerimizle ayrıca, etkileşimli kayıtlar haftasında oryantasyon toplantısı yapılacak olup, web sayfamız üzerinden toplantı tarih ve saat bilgileri yayınlanacaktır.

2.Grup Doktora Programı Kabul Listesi

Sercan Çadırcı (Bilimsel Hazırlık)

Gizem Göktepe

Meriç Kınalı

2.Grup Yüksek Lisans Programı Kabul Listesi

Burhan Eyüboğlu (Bilimsel Hazırlık)

Pınar Can Varol (Bilimsel Hazırlık)

Reza Yahyaei (Bilimsel Hazırlık)

2.Grup Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı Kabul Listesi

Hüseyin Cahit Burduroğlu (Bilimsel Hazırlık)

Nazır Bilal Yavuz (Bilimsel Hazırlık)