Tez Savunması Ahmet Üstün

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ahmet Üstün, "PROBABILISTIC LEARNING OF TURKISH MORPHOSEMANTICS BY LATENT SYNTAXkonulu tezini, 08 Eylül 2017 tarihinde saat 11:00'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Insanların dil işleme yeteneği, dilbilgisi olarak formalize edilen sözdizim ve anlambilim arasındaki arayüze oldukça bağlıdır. Turkçe gibi morfolojisi zengin dillerde, morfoloji bu arayüze müdahale eder. Bu tez düzelsen morfolojik anlambilgisiden altında yatan gizli sözdizimi ile kelimelerin anlamlarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, içindeki her morfemin sözdizimsel kategori ve anlamsal bilgi taşıdığı bir morfem sözlüğü öğrenmek için gereken model geliştirilmiştir. Kelimelerin içindeki olası morfemleri tespit etmek için kelimelerin dağılımsal özelliklerini kullanan bir bölümlenme algoritması, bu olası morfemlerin sözlük içindeki ağırlıklarını Öğrenme için ise olasılıksal ulamsal dilbilgisi kullanılmıştır. Türeme türemiş kelimelerin ayrıca ele alınması ile çözülebildiği için, bizim modelimiz yapım ekleri üzerine eğilmektedir. Tez kapsamında model test edilmiş ve sonuçlar farklı yönleri ile rapor edilmiştir.