Tez Savunması Arif Yılmaz

Sağlık Bilişimi EABD Tıp Bilişimi Doktora Programı öğrencisi Arif Yılmaz, "OPTIMIZATION OF WEIGHTS AND FEATURES IN USE OF AHP FOR SNP PRIORITIZATIONkonulu tezini, 16 Ocak 2018 tarihinde saat 13:30'da Konferans-1 salonunda savunacaktır.

Tez Özeti :Tekil Nükleotid Polimorfizmleri (SNP), kanser ya da tip 2 diyabet gibi karmaşık hastalıkların tespitinde umut vadetmektedir. Bununla birlikte karmaşık hastalıklarla ilişkili SNP’lerin tespit edilmesi bireylerin genomlarındaki çok sayıdaki ve değişkenlikteki SNP’ler nedeniyle zorlayıcı bir problemdir. SNP veri setlerinin genom çapında ilişkilendirme çalışmalarında çoğunlukla istatistiksel bulgular üzerinde odaklanılmaktadır. Bununla birlikte, bir insan genomunda 10 milyon SNP bulunmaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı SNP’lerle ilgili biyolojik ve işlevsel bilgilerin eklenmesi daha ileri SNP seçimi için önemli özellikler sağlamaktadır. Analitik Hiyerarşi İşleme (AHİ) temelli SNP önceliklendirme tekniği bu görevi yerine getirmek amacıyla geliştirilmiştir. Fakat AHİ’nin uzmanların deneyimlerine ihtiyaç duyması özniteliklerin seçiminde ve ağırlıklarında öznel kararlara neden olmaktadır. Bu çalışmada AHİ tasarımı ve eniyilemesi için Rastgele Orman tabanlı AHİ (RO-AHİ) kategorilerinin ağırlık ve öznitelik belirleme yaklaşımı önerilmektedir. Bu amaçla Prostat Kanseri üzerinde daha önceden yapılmış olan çalışmalar sonucunda geliştirilmiş olan genomik model kullanılmıştır. Geliştirilen yöntem, Şizofreni, Prostat kanseri, Tip 2 Diyabet ve Alzheimer Hastalığı genetik veri setlerinde Delphi AHİ tabanlı bir yöntem ile karşılaştırılmış ve aynı başarıma ulaşılabilmiştir. Ek olarak, RegulomeDB veritabanı da RO-AHİ ye eklendiğinde Şizofreni hastalığı ile ilgili daha iyi sonuçlara ulaşılmış, diğer hastalıklar ile ilgili aynı başarım sonuçlarına ulaşılmıştır.