Tez Savunması - Asiye Öztürk

Bilişsel Bilimler EABD Doktora Programı öğrencisi Asiye Öztürk"SÖZLÜ ÇEVİRİ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN N-GERİ İŞLEYEN BELLEK EĞİTİMİNİN AKTARIM VE DEVAMLILIK ETKİSİ: DAVRANIŞSAL VE OPTİK BEYİN GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASIkonulu tezini, 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 13:00'da Konferans Salonu-1 toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : İşleyen bellek eğitimi, çocuklar, yaşlılar, bilişsel sorunu olan bireyler hatta yüksek düzeyde bilişsel beceri gerektiren meslek grupları gibi pek çok farklı kesimin çeşitli üst düzey bilişsel faaliyetlerdeki performanslarını geliştirmek için etkili bir araç olarak görülmektedir. Her ne kadar işleyen bellek eğitimi müdahalelerinin etkililiği tartışılan bir konu olsa da çalışmalarda n-geri işleyen bellek eğitiminin, işleyen bellek kapasitesini ve muhakeme becerilerini geliştirdiği görülmüştür, bu da n-geri görevinin yakın ve uzak aktarım etkisine işaret etmektedir. İşleyen belleğin sözlü çeviri mesleğindeki önemli rolünü dikkate alarak bu tez sözlü çeviri öğrencilerini hedefleyerek n-geri işleyen bellek eğitiminin yakın, orta ve uzak aktarım etkileriyle birlikte ardıl çeviriye olabilecek muhtemel etkisini kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamıştır. Davranışsal veri toplama metotlarıyla birlikte optik beyin görüntüleme tekniği olan işlevsel yakın kızılötesi spektroskopisi (fNIRS) tekniği kullanılarak uzunlamasına çalışma düzeni oluşturulmuştur. Katılımcılara eğitim öncesi ve sonrasında ayrıca eğitimin bitişinden üç ay sonra bir dizi test uygulanmıştır. Bulgular n-geri grubunun aktif kontrol grubuna kıyasla işleyen bellek kapasitesinin artmasıyla yakın ve uzak aktarım testleri ve özellikle de ardıl çeviride daha yüksek performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Gözlemlenen bu etki bilginin tutulması ve güncellenmesi ve de dikkat gibi işleyen bellek süreçlerinin bu tür görevlerde ortak olduğunu göstermektedir. Prefrontal kortekssin özellikle dorsolateral ve dorsomedial prontal korteks bölgelerinde gözlemlenen nöral aktivite n-geri eğitimi ve ardıl çevirideki ortak bilişsel süreçleri yansıtmaktadır, bu gözlem de ardıl çevirideki görülen performans artışı ve artan nöral etkililik ile desteklenmektedir. Bu bağlamda tez bulgularının alana özgün ve değerli katkıları olacağına inanılmaktadır.