Tez Savunması - Ayşe Begüm Kılıç

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ayşe Begüm Kılıç, "YUMUŞAK SİSTEMLER METODOLOJİSİNİ KULLANARAK TEDARİK ZİNCİRLERİNİN DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ İNCELEME VE BİR VAKA ÇALIŞMASI" konulu tezini, 04 Eylül 2018 tarihinde saat 13:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Günümüzde Endüstri 4.0 popüler bir konu haline gelmiştir. Endüstri 4.0 temel olarak firmalara ileri teknoloji kullanarak daha yüksek kâr sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için tüm şirket operasyonlarının dijital ortama geçişinin sağlanması oldukça önemlidir. Bu sebeple gerçek ortamdan sanal ortama geçişin incelenmesi gelecek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tez Yumuşak Sistemler Metodolojisi (YSM) kullanarak, firma bazında, günümüz tedarik zincirlenin dijital tedarik zincirine dönüşmesini incelemeyi amaçlamaktadır. YSM araştırmacıların problemleri tanımlamalarını ve analiz etmelerini mümkün kılmaktadır. Problemlerin gerçek sebeplerini ortaya çıkararak çözmek için gerekli önerilerde bulunmalarını sağlamaktadır. YSM sayısal veri gerektirmemektedir ve açıkça tanımlanamayan, belirsiz problemler üzerinde çalışmak için uygundur. Sıradan tedarik zincirlerinden dijital tedarik zincirlerine geçiş sayısal olarak belirtilemediği ve değişim ortamı kolayca tanımlanamadığından YSM uygulanmaya karar verilmiştir. Tezin içeriğinde bir firmaya uygulanacak olan örnek olay incelenmesi bulunacaktır. İnceleme, görüşme tekniği ile yürütülecektir ve YSM bu görüşmelerden elde edilecek öznel verilerin incelenmesine olanak sağlayacaktır. Tez sonunda geçişin gerçek hayatta nasıl gerçekleşebileceğinin tanımlanması ve firmalar için değişimle başa çıkma yollarına dair önerilerde bulunulması beklenmektedir.