Tez Savunması Ayten Yeşim Semchenko

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi AYTEN YEŞİM SEMCHENKO"DATING APPLICATION SIMULATION: THE EFFECT OF PERCEIVED ATTRACTIVENESS ON DESIRE TO HAVE SEX AND ON UN/SAFE SEX INTENTIONSkonulu tezini, 25 Ağustos 2017 tarihinde saat 09:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti:İnsanların algıları sosyal eğilimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu araştırmada spesifik olarak çekicilik algısının etkileri incelenmektedir. Bu araştırmanın amacı algılanan çekiciliğin, flört uygulaması kullanan kişilerde, cinsel birliktelik yaşamak isteğine ve korunmalı/korunmasız cinsellik eğilimlerine olan etkisini araştırmaktır. Flört uygulamalarında katılımcıların karşılacağı profillerde bir çok kontrol edilemeyen değişken bulunmaktadır (örneğin, yaş, ortak arkadaşların olması ya da olmamaması gibi). Deneysel kontrolü artırabilmek için, bu çalışmada kullanılmak üzere, Unity3D kullanılarak, ImeetU adı verilen bir flört uygulaması simülasyonu geliştirilmiştir. İki öncü çalışma (n1=64, n2=61) ile sahte profil üretmede kullanılacak fotoğraflardaki kişiler algılanan çekicilik, güvenilirlik, rastgele cinsel ilişkide bulunma ihtimalleri, uzun dönemli ilişki yaşamayı isteme ihtimalleri açısından değerlendirilmiştir. Öncü çalışmalarda internet üzerinden veri toplanmış, ana çalışma (n3=39) ise Bilişsel Bilimler bölümünde (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara) gerçekleştirilmiştir. Deney öncesinde katılımcılara görecekleri profillerin sahte olduğu bilgisi verilmemiştir. Deneyin sonucunda, eşleşilen partnerlerin algılanan çekicilik düzeyinin, hem kadın hem erkek katılımcıların cinsel birliktelik yaşama isteğini önemli ölçüde etkilediği gözlenmiştir. Artan/azalan cinsel birliktelik isteği, eşleşilen partnerin artan/azan algılanan çekiciliği ile birlikte gözlenmiştir. Yanı sıra, erkek kullanıcılar için algılanan çekiciliğin kondom kullanma ihtimalleri ile ters ilişkisi olduğu gözlenmiştir. Kadın kullanıcılar için ise, eşleştikleri partnerlerinin algılanan çekicilik değerlerinin, kondom kullanma ihtimallerini önemli ölçüde etkilemediği görülmüştür.