Tez Savunması Burak Ünaltay

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Burak Ünaltay, "GÖRÜNTÜ İŞLEME UYGULAMALARI İÇİN DÖNÜŞÜMSEL GÖMÜLÜ YAZILIM MİMARİSİ" konulu tezini, 14 Kasım 2018 tarihinde saat 14:00'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Gerçek zamanlı görüntü işleme çoğu zaman oldukça kısıtlayıcı sınırlamalara tabidir. Gömülü donanımlar oldukça sınırlı hafızaya sahiptirler, düşük işlemci güçleri vardır ve düşük güç tüketimine sahip olmaları gereklidir. Fakat bu sınırlamalar performanstan ödün vermeye mazeret olamaz, çünkü bu alandaki uygulamalar üst düzey askeri sistemler, sınır güvenliği, tıbbi uygulamalar ve bunun gibi performansın kritik olduğu alanlar için geliştirilmiştir. Ne yazık ki, bunlar gibi sistemlerde kullanılan görüntü işleme algoritmalarının çoğu gömülü dünyanın limitli sınırları için geliştirilmemiştir. Durum bu iken, yüksek düzeyli dillerde(matlab, python vb..) yahut kod taslağında yazılan görüntü işleme algoritmalarını gömülü ortamlar için daha uygun olan düşük düzeyli dillere(c++, c, assembly) çeviren bir metodolojiye ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, bu amaçla kullanılan mevcut yazılım geliştirme yöntemleri incelenecek ve yukarıda belirtilen problemlere çözüm olarak gömülü bir yazılım mimarisi önerilecektir.