Tez Savunması Deniz Katırcıoğlu

Sağlık Bilişimi EABD Tıp Bilişimi Doktora Programı öğrencisi Deniz Katırcıoğlu, "A WINDOW-BASED CHARACTERIZATION METHOD FOR BIOPHYSICAL TIME SERIESkonulu tezini, 

26 Mayıs 2017 tarihinde saat 12:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.