Tez Savunması - Eren Esgin

Bilişim Sistemleri EABD Doktora Programı öğrencisi Eren Esgin"DİZİ HİZALAMA BAZLI SÜREÇ AİLELERİNİN ÇIKARIMI" konulu tezini, 17 Aralık 2018 tarihinde saat 10:00'da Konferans Salonu-1 toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Süreç duyarlı bilgi sistemleri tarafından iyileştirilen genel süreç tasarımı ve yürütme işlevleri ile İş Süreçleri Yönetimi alanı artan bir ilgili toplamaktadır. Bu bilgi sistemlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen olay günlükleri, son kullanıcı davranış analizlerinde ana veri kaynağı olarak kullanılabilir. Süreç madenciliği, bu günlüklerden otomatik süreç keşfi için teknikler, referans süreç modeli ve süreç gerçekleştirimi arasında uygunluk kontrolünün yanı sıra, iş süreci performanslarının analizi, tahmini ve geliştirilmesini de kapsar. Yeni paylaşım ekonomisi modelleri ve sistem mimarilerinin ortaya çıkışıyla, tekil süreç perspektifi organizasyonlar arası uygulamalara doğru evrilmiştir. Güncel bilgi sistemleri organizasyonel bazda süreç yönetimi için işlevsellik sağlarken, çoklu-organizasyonel süreçleri desteklemek ve analiz etmek için gerekli sistematik yaklaşımdan uzaktır. Organizasyonlar arası süreç madenciliği, süreç yapılandırması için benzerliğin ve işbirliğinin kullanımını destekler. Bununla birlikte, bu ek işlevsellik organizasyonlar arasında ortaya çıkan değişkenliklere çözüm bulma zorunluluğunu da ortaya çıkarır. Bu çalışmada aynı süreçlere odaklanan farklı organizasyonlar arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarmak için üç aşamalı bir organizasyonlar arası süreç madenciliği çerçevesi sunuyoruz. Baskın davranışın çıkarımı aşaması, süreç örneklerinde gözlemlenen en tipik davranışı ifade eden görev dizisini türetirken, dizi hizalama aşaması ise güvene dayalı maliyet işlevine göre süreç alternatifleri arasındaki benzerlik derecesini ölçer ve ilgili alternatifler arasındaki komşuluklar süreç aile ağacı üzerinden görselleştirilir. Süreç yapılandırılması aşamasında ise, süreç ailelerinde tespit edilen fonksiyonel benzerlikler ve soyutlamalar dizi hizalama matrislerinde görselleştirilip, özdeş veya azami özdeş çiftleriyle yorumlanır. Deney sonuçlarına göre, önerilen yaklaşım süreç bağlamına göre benzerlik ölçümünde ve s