Tez Savunması Fatih Kurt

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Fatih Kurt, "ONTOLOGY GUIDED NEURAL NETWORK PROCESSING FOR AUTOMATIC IMAGE CAPTION GENERATIONkonulu tezini, 24 Ocak 2018 tarihinde saat 10:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Yapay zeka ile ilgili temel problemlerden biri verilen bir resmin içeriğini anlamlı zengin içerikli bir metinle otomatik olarak ifade edilmesidir. Aynı zamanda, bir resmin metin kullanılarak aranması da çalışmanın kontrollü çalıştığının kontrol edilmesi için başka bir anahtar çalışmadır. Bu çalışmada ontoloji yardımı ile yapay sinir ağları kullanılarak önceki resim tanımı oluşturma çalışmalarının daha da ilerletilmesi hedeflenmektedir. Ontoloji kullanılarak yapay sinir ağlarından elde edilen sonuç vektörleri ve resimdeki objelerin ve aktivitelerin ilişkilendirilmesi ile daha güvenilir sonuçlar elde edilmesi beklenmektedir. Nihai eğitilmiş sistemin görsel bir girdiyi daha iyi işleyip ve de RNNler(recurrent neural networks) kullanarak daha başarılı tanımlaması ve önceki çalışmalardan daha yüksek BLEU skoru elde edilmesi amaçlanmaktadır.