Tez Savunması GİZEM GÖKTEPE

Sağlık Bilişimi EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi GİZEM GÖKTEPE, "EFFECT OF BILATERAL SOMATOSENSORY STIMULUS ON OSCILLATORY BRAIN ACTIVITY AND LONG TERM MEMORYkonulu tezini, 07 Eylül 2017 tarihinde saat 16:00'da B-116 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Bir psikoterapi yöntemi olan göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) yöntemi iki taraflı sakkadik göz hareketleri, işitsel ve dokunsal uyaranlar kullanarak travmatik anılara daha kısa sürede ulaşılması ve bu anıların olumsuz etkisinin azaltılmasında kullanılmaktadır. Şuana kadar yapılan araştırmalarda kullanılan iki taraflı uyaranların etkisine dair henüz kabul edilmiş bir sonuç bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında, iki taraflı somatosensöriyel uyaranların salınımsal beyin aktivite ve uzun süreli hafızadaki etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda, bellek kodlama ve bellek tanıma olmak üzere iki ayrı bölümlerden oluşan özgün yüz tanıma paradigması tasarlanmıştır. Bellek kodlama bölümünde; asyalı, siyahi ve beyaz olmak üzere 3 farklı etnisiteden oluşan eşit dağılımlı 240 yüz imgesi 20 üniversite öğrencisine gösterilmiştir. Bellek tanıma bölümünde, somatosensöriyel uyaran kullanıldığında ve kullanılmadığı sırada, deneklere toplamda 336 yüz imgesini (240 eski, 96 yeni) daha önceden görüp görmedikleri sorulmuştur. EEG kaydı sadece bellek tanıma işlemi esnasında alınmıştır. Analiz sonuçları, iki taraflı somatosensöriyel uyaranların bellek tanıma öncesi sol pariyetal-oksipital kanallarda ve karar verme sırasında sağ pariyetal-oksipital kanallarda alfa aktivitesini arttırdığını göstermiştir. Ayrıca, uzun süreli hafıza performansını arttıran deneklerde, iki taraflı somatosensöriyel uyaran kullanıldığında, frontal kanallarda alfa aktivitesinde önemli bir artış saptanmıştır. Bu çalışma, iki taraflı uyarımın salınımsal beyin aktivitesinin modifikasyonu ile uzun süreli bellek performansını değiştirebileceğini ortaya koymaktadır.