Tez Savunması-Güliz Bulut

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Güliz Bulut, "DİYABET WEB SİTELERİNİN BİLGİ KAPSAMININ OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ" konulu tezini, 03 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : İnsanlar sıklıkla sağlık bilgisi araştırmak için interneti kullanmaktadırlar. Ancak, web sitelerinin kalitesinin önemli ölçüde değişken olabilmesi sebebiyle bazı web sitelerinde yer alan tedavi tavsiyeleri ve prensipleri yanıltıcı olabilmektedir. Sonuç olarak, hastalar, doktorları tarafından tavsiye edilen tedavilerini bırakabilmekte ya da sağlam temellere dayanmayan tedavileri uygulamaya başlayabilmektedir. Bu tezde, web sitelerinde yer alan içeriklerin kapsamını kestirmek üzere otomatikleştirilmiş bir yaklaşım sunulmaktadır. Bu yaklaşım, ilgi alanına bağımlı standart bir bilgi tabanına dayanmakta ve açık kaynaklarla zenginleştirilmektedir. Elastik ağ düzenlenmiş regresyon kullanılarak kestirim modeli oluşturulmaktadır. Durum çalışması olarak, tip 2 diyabet ile ilgili web sayfalarından oluşan bir korpus seçilmiştir. Amerikan Diyabet Derneği tarafından yayınlanan “Standards of Medical Care in Diabetes”, tip 2 diyabet tedavisi hakkında gerçekçi verileri elde etmek için işlenmektedir. Bu standart, tip 2 diyabet tedavisi ile ilgili detaylı bir bilgi tabanı olarak, değerlendirme için güvenilir bir girdi oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu bilgi tabanı ışığında, tip 2 diyabet web sayfalarından oluşan korpus, içerik kapsamlarının saptanması için işlenmektedir. Önemli terimlerin ilgi alanına bağımlı bir bilgi tabanından çekilmesinin, bir kaynağın bilgi kapsamını ölçmek için temel oluşturabileceği görülmektedir.