Tez Savunması Hacer Güner

Bilişim Sistemleri EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hacer Güner, "FIRST IMPRESSION MATTERS: EVALUATING THE DESIGN OF UNIVERSITY WEBSITES IN TURKEYkonulu tezini, 07 Eylül 2017 tarihinde saat 13:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Hızla gelişen teknolojinin hayatımızın her alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimin dikkatle ve özenle araştırılması ihtiyacı doğmuştur. Üniversiteler de dâhil olmak üzere neredeyse tüm kurum ve kuruluşlar, sağladıkları bilgi ve hizmetleri çevrimiçi ortamda taşıma eğilimine uyarak kurumsal internet sitelerine sahiptir. Kurumsal internet sitelerinin genel olarak kurumların sanal vitrinleri olarak görülmesi, bu sitelerin tasarımı üzerine odaklanmayı gerekli kılabilir. Yapılan çalışmalar, kullanıcıların internet sitelerine ilk girdiklerinde oluşan izlenimin ve duygusal tepkilerin kullanıcı tatmini ve kuruma karşı duyulan güven üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, kullanıcılarda üniversite internet sitelerine yönelik oluşan ilk izlemi ve ilk izlenimi şekillendiren faktörleri incelemektir. Çalışma kapsamında, 2014 yılı TÜBİTAK raporu verilerine göre, Türkiye’de yenilikçilik ve girişimcilik alanında ilk 10’da yer alan üniversitelerin internet sitelerinin tasarımları üniversite öğrencileri tarafından değerlendirilecektir. Seçilen 10 üniversitenin internet sitesi, her kullanıcı için farklı sırada olacak şekilde gösterilecektir. Katılımcılardan verilen internet sitelerin ana sayfalarını ilk izlenimleri oluşuncaya kadar incelemeleri istenecektir. Her bir internet sitesini inceledikten sonra katılımcıdan verilen anket sorularına göre siteye karşı edindiği duygu ve izlenimleri değerlendirmesi istenecektir. Bunun yanında, göz izleme teknolojisi yüksek sesle düşünme tekniği ile birlikte kullanılacak; kullanıcıların site ara yüzünü incelerken ne yaptıkları, nereye baktıkları, ne aradıkları ve ne düşündükleri hakkında yorumlarını söylemeleri istenecektir. Çalışma sonuçlarının kullanıcıların üniversite internet sitesine yönelik beklentilerini belirlemede rehberlik etmesi öngörülmektedir.