Tez Savunması - Murat Salmanoğlu

Bilişim Sistemleri EABD Doktora Programı öğrencisi Murat Salmanoğlu, "ÇEVİK YAKLAŞIMLAR KULLANAN YAZILIM ORGANİZASYONLARI İÇİN PRATİK BİR ÖLÇÜM YETENEĞİ MODELİkonulu tezini, 16 Nisan 2018 tarihinde saat 09:00'da Konferans-1 salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Ölçüm, başarılı yazılım yönetimi için temeldir. Ancak, yazılım organizasyonları için ölçüm aktivitelerini değerlendirmek ve bunları iyileştirmek için yapılacakları belirlemek kolay değildir. Ölçüm süreçlerinin yetenek ve olgunluğunu değerlendiren modeller bulunmaktadır, ancak bunlar sıklıkla CMMI ve SPICE gibi iyi tanımlanmış yetenek modellerini temel alarak ölçüm süreçlerine odaklanırlar. Çevik yöntemleri takip eden organizasyonların çoğu bu süreç odaklı olgunluk modellerini uygulamayı tercih etmiyor. Bu çalışma, organizasyonların kullandığı yazılım geliştirme yaklaşımından ve süreç mimarisinden bağımsız olarak, tekil ölçümleri inceleyerek yazılım organizasyonlarının ölçüm olgunluğunu değerlendiren bir yöntem sunmaktadır. Yöntem farklı bakış açıları için ölçümleri örneklemekte ve üç yetenek seviyesi için genel uygulamalar tanımlamaktadır. Organizasyonlar bu yöntemi ölçüm olgunluklarını anlamak ve iyileştirmek için kullanabilirler. Bu araştırma; modelin geliştirilmesi sırasında yürütülen eylem araştırması ve keşfedici vaka çalışmalarını, modelin uygulanması için yürütülen açıklayıcı vaka çalışmasını ve onun sonuçlarını içermektedir. Vaka çalışmaları yöntemin çevik yaklaşımlar kullanan organizasyonlara süreç odaklı yöntemlerle benzer sonuçlar sunmasına rağmen ek faydalar sunduğunu göstermiştir. Açıklayıcı vaka çalışmasının bulguları yöntemin sonuçlarının çalışmaya katılan küçük, orta ve büyük çaplı organizasyonların çalışanları tarafından kabul edildiğini ve faydalı bulunduğunu göstermiştir.