Tez Savunması Mustafa Akkuşçu

Bilişsel Bilimler EABD Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mustafa Akkuşçu, "CHANGE BLINDNESS AND ITS INVESTIGATION ON SOCIAL COOPERATION CONDITIONS.konulu tezini, 06 Eylül 2017 tarihinde saat 15:30'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.

Tez Özeti : Değişim Körlüğü, resimlere yapılan değişikliklerin fark edilemediği bilişsel bir acziyettir. Bu fenomenin literatürde ortaya konulan pek çok çeşidi vardır. Bunlardan biri, bu tezin de odak noktası olan, şematik olarak alakasız olan değişikliklerin şematik olarak alakalı olanlardan daha hızlı ve verimli fark edildiği şematik-tutarlılık durumudur. Bununla birlikte, sosyal bilişsellik literatüründe, bazı bilişsel görevlerin işbirliği içinde yapıldığında daha farklı etkilere yol açtığına dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Bizim bu tezdeki amacımız, başkalarıyla olan etkileşimimizin bilişsel sistemimizi nasıl etkilediğini gözlemlemektir. Bu amaçla, şematik tutarlılık kapsamındaki değişim körlüğünü ilk olarak bireysel düzeyde, daha sonra da rekabet ve işbirliği bağlamındaki sosyal düzeyde test edeceğiz.