Tez Savunması Sultan Nilay Can

Sağlık Bilişimi EABD Biyoenformatik Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sultna Nilay Can, "MAPPING AND ANALYSIS OF HUMAN DISEASE NETWORK MAP (DISEASOME) ON MOUSE GENOTYPE & PHENOTYPE DATkonulu tezini, 20 Haziran 2017 tarihinde saat 10:00'da A-212 no.lu toplantı salonunda savunacaktır.