YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı "Biyoenformatik ve Biyoistatistik" Öncelikli Alan Başvuruları

"Biyoenformatik ve Biyoistatistik" Öncelikli alanında verilmek üzere Bahar 2020 Dönemi için başvurular ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından 19.02.2020 ve 26.02.2020 tarihleri arasında alınacaktır.

100/2000 YÖK Doktora Bursu usul ve esaslarına dair detaylı bilgiyer erişim için: https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/100_2000_Usul_Esaslar.pdf

"Biyoenformatik ve Biyoistatistik" alanlarında doktora yapmak isteyen veya doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş öğrencilerin aşağıda belirtilen başvuru için gerekli belgeleri elden basılı alarak ODTÜ Enformatik Enstitü Müdürlüğü sekreteri Nilüfer Şeker'e teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

  • Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans)
  • ALES Sonuç Belgesi
  • Yabancı Dil Sınav Sonucu
  • Burs programına başvurmak istediğine dair başvurmak istediği alanı belirten ve iletişim bilgilerini içeren (adres, telefon numarası, e-posta) dilekçe
  • Çalışma belgesi (İlgili Makama hitaben yazılacak olup işe başlama tarihi belirtilmiş olmalıdır.)