Oğuzhan Demir, Dilbilgisi Derleme Yöntemiyle Tür-Yükseltme Algoritmasının Geliştirilmesi

Yüksek Lisans Adayı: Oğzhan Demir
EABD: Bilişsel Bilimler
Tarih: 05.09.2019 / 15:00
Yer: S-06 (Konferans Salonu - 2)

Özet: Tür-yükseltme, Bileşimsel Ulamsal Dilbilgisi teorisinin bir parçasıdır. Her tümlece ve argümana bu teori dahilinde Tür-yükseltmesi uygulanır. Tür-yükseltme kurallarını kendi kendine derleme zamanında oluşturabilen basit bir araç Bileşimsel Ulamsal Dilbilgisi ile oynamada zaman kazandıracaktır ve her program çalıştırılışında işletmeye izin verecektir. Bu çalışmada yaratılan araç bunların içinde büyük ölçekli veri tabanı Eve de olan çeşitli dilbilgisi ile de test edildi ve ortalama bir durum senaryosunda O(N) karmaşıklığında sonuç verdiği görüldü