Yeşim Dildar Korkmaz, Yüksek Başarımlı Hesaplama ile Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut Hesaplama Teknolojilerinin Yakınsamasının Değerlendirilmesi

Yüksek Lisans Adayı: Yeşim Dildar Korkmaz
EABD: Bilişim Sistemleri
Tarih: 24.01.2023 / 11:00
Yer: A-212

Özet: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH), Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut Hesaplama teknolojilerindeki ilerlemeler, bu alanların yakınlaşmasına yol açarak, çok çeşitli alanlar için yeni ve önemli gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Teknoloji yakınsamasının gelişim durumunu belirlemek ve gelecek vaat eden teknoloji yakınsamasını tahmin etmek hem akademi hem de endüstri için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, YBH-Büyük Veri-Yapay Zekâ-Bulut Hesaplama yakınsaması için teknoloji değerlendirmesi ve tahmini gereklidir. Bu tezin amacı, YBH’ nin Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut Hesaplama teknolojileri ile yakınsamasını değerlendirmektir. Bu tezde, bu teknolojilerin yakınsaması için araştırma eğilimlerini ve temalarını belirlemek için performans analizi ve ağ analizi içeren bibliyometrik analiz yaklaşımı yürütülmektedir. Analiz sonuçları, son yıllarda bu alanda araştırma faaliyetlerinde önemli bir artış ile hızla büyüyen bir literatür olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, en çok yayınlanan yazarlar, en üretken kurumlar, alıntılanan makaleler ve etkili yayınlar dahil olmak üzere literatürdeki temel eğilimleri ve kalıpları belirlemektedir. Ayrıca, bu alandaki araştırma eğilimleri ve tematik evrim analizi bu çalışmada yürütülmektedir. Hesaplama teknolojilerini değerlendiren ve tahmin eden mevcut çalışmalar, yakınsama etkisini dikkate almamakta ve YBH alanında bibliyometrik analiz uygulamamaktadır. Bu tez, YBH-Büyük Veri-Yapay Zekâ-Bulut Hesaplama teknolojilerinin teknolojik yakınsama kavramı genelindeki bibliyometrik eğilimlerini belirleyerek değerli bilgiler sağlamaktadır.