Ali Gökalp Peker, Hiperspektral ve Lidar Verisi ile Arazi Sınıflandırması

Doktora Adayı: Ali Gökalp Peker
EABD: Bilişim Sistemleri
Tarih: 26.01.2023 / 14:30
Yer: A-108

Özet: Uzaktan algılama yöntemleri, farklı tipte sensörler üzerinde, arazi sınıfı ve arazi örtüsü bilgisini otomatik olarak çıkartmak için uygulanmaktadır. Tek bir sensör verisi kullanarak gerçekle ̧stirilen arazi sınıflandırması işlemleri kayda deger sonuçlar çıkartmakla beraber bu sınıflandırmanın daha hassas ve daha az hata ile çıkartılması da istenmektedir. Birden fazla sensör verisinin kaynaştırılması sınıflandırma işleminin sonucunu tek sensör verisine kıyasla iyileştirmektedir. LiDAR verisinde yer alan üç boyutlu bilginin ve Hiperspectral verisinde yer alan elektromanyetik spektrum bilgisinin kaynaştırılması daha kesin ve güvenilir sınıflandırma sonuçları çıkmasını saglayabilecektir. Bu tezde asıl amaç LiDAR ve Hiperspektral verisini arazi sınıflandırma için daha etkin ve verimli kullanabilmeyi saglayacak kaynaştırma metodlarını bulmak olacaktır.